Våre tjenester

Massasje

Bedriftsmassasje reduserer stress og muskelspenninger, og har mange positive effekter:

  • Mindre sykefravær, mer stabilitet og bedre arbeidsmiljø.
  • Bedre humør, mer overskudd og sterkere lagånd.
  • Mer kreativitet, bedre fokus og større utholdenhet.

Tilbudet gir medarbeiderne følelsen av å bli tatt vare på, styrker lojaliteten og virker positivt på årsresultatet.

Trening

Bevegelse er nøkkelen til godt humør og en velfungerende kropp. Trening er også den beste måten å forebygge og reparere skader på.

Vi har opplegg for individuelle kontorøvelser, ledet gruppetrening, tilpassede treningsprogrammer og kurs.

Tilbudet er spesielt effektivt overfor dem som vanligvis ikke trener på egenhånd.

Ergonomi

Kroppen er ikke laget for å sitte stille, og det er lett å pådra seg plager foran pc-en.

Vi formidler kunnskap om sittestillinger, bruk av utstyr og gode arbeidsvaner slik at medarbeiderne kan ta vare på seg selv.

Ingen er like, så vi tilbyr også individuell tilpasning og opplæring etter behov.

Ergonomi kan samkjøres med massasje og trening slik at hver enkelt får optimal utvikling.

Stressmestring

Våre foredrag og workshops er bevisstgjørende, og gir hver enkelt verktøy til å håndtere ulike belastninger, og øke sin livskvalitet på jobben – og i fritiden.

Høy livskvalitet er nøkkelen til fornøyde og produktive medarbeidere. Studier viser klar sammenheng mellom trivsel og resultat.

Vi anser det som hver medarbeiders ansvar å ta vare på seg selv, innenfor de rammene bedriften gir.